Policajac našao izgubljenog majmuna

Našao policajac izgubljenog majmuna na ulici i poveo ga u stanicu.
U stanici pita šefa šta da radi s majmunom, a šef u žurbi odgovara:
– Ma, šta ja znam, vodi ga u zoološki vrt.
Uveče se policajac vrati u stanicu, vodeći majmuna za ruku i opet pita šefa šta da radi.
– Šta je s tobom, čoveče, pa vodi ga u zoološki vrt!
– Šefe, tamo smo već bili. Mislio sam da ga sad povedem u bioskop.

Komentari