Posao zahvaljujući znanju

Zaposlio sam se zahvaljujući svom znanju…
Dobro znam direktora!!!

Komentari