Glista i jež

Šta se dobije kada se ukrste jež i glista?
Dobije se bodljikava žica!

Komentari