Kako se zove cvijeće koje ne voli poljake?

Kako se zove cvijeće koje ne voli poljake?

PuPoljak

Komentari