Kada je Bog stvarao svijet …

… odlučio je svakom narodu podariti dvije vrline, pa su tako:

Švajcarci postali precizni i poslušni.
Japanci radišni i strpljivi.
Italijani veseli i romantični.
Španci temperamentni i ritmični.

Kada je došao do Balkanaca, Bog reče anđelu:
– Balkanci će biti pametnidobri ljudi i političari!
Nakon završenog posla, pita anđeo:
– Bože, svima si dao 2 vrline samo Balkancima 3. Zar neće tako biti nadmoćniji od svih drugih naroda?
Bog reče:
– Hmm, imaš pravo;
Ali se Bogom dane vrline ne mogu naknadno ukidati, Balkanci će ih imati sve 3, ali svaki Balkanac može imati kao i drugi, samo po 2 osobine:
Ko je dobar i političar, ne može biti pametan.
– Ko je pametan i političar, ne može biti dobra osoba.
– Ko je dobar i pametan, ne može biti političar.


I bi reč Božja !

Komentari