Šta zemunski studenti najčešće polažu?

– Šta zemunski studenti najčešće polažu?
– Kauciju!

Komentari