Alimentacija

Kuka Mujo:
– Došlo čudno vreme, jarane. Vidi, ne platim struju dođu pa iseku, ne platim telefon dođu pa iseku, ne platim vodu dođu pa iseku…
Na to će Huso:
– Pravo da ti kažem, isprepadan sam strašno, nisam platio alimentaciju!

Komentari