Što je najveći prirodni fenomen?

Što je najveći prirodni fenomen?
– Žensko oko!
– Zašto?
– S deset metara vidi plavu vlas na svjetlom sakou, a s pola metra ne vidi okvir od garažnih vrata!

Komentari