Čvrsti momci

Išlo govno ulicom i srelo drugo govno.
– Kuda ideš?
– Tamo da bijem neke!
– Mogu li s tobom?
– Može.
Sretne ih treće:
– Kuda ste pošli?
– Da bijemo tamo neke!
– Smem li sa vama?
– Da.
Naiđe proliv:
– Kuda idete?
– Mogu li i ja s vama?
– Ne.
– Zašto?
– Primamo samo čvrste momke!

Komentari