Kako osvojiti žensku?

– Kako da osvojim onu žensku, brate?
– Pa, budi joj sve!
– Pa, budio sam joj i majku i oca i brata i sve u kući, ali neće da čuje za mene!

Komentari