Pečenje

U domu zdravlja puno ljudi čeka da uđe u ordinaciju dok doktoru ističe radno vreme. Izlazi doktor iz ordinacije i kaže da mu ističe radno
vreme i da može samo još jednu osobu da primi. Ljudi odmah počnu da viču da uđu kad se odjednom čuje Ciganka otpozadi:
– Doktore, doktore, pustite mene, ja imam pečenje.
Doktor odgovori:
– Hajde ti sa pečenjem, ulazi.
Uđe Ciganka unutra i doktor sav začuđen upita:
– A je li, gde je to pečenje?
Ciganka:
– Pa doktore, peče me kad piškim!

Komentari