Preterana briga

Dovezli ljudi staru baku u starački dom nadajući se da će se o njoj tu voditi briga kako to godine i zaslužuju.
Prvo jutro sestre okupale baku, nahranile je ukusnim doručkom i posele kraj prozora. Nakon nekog vremena baka se počinje naginjati sa stolice kao da će pasti. Sestre dotrče i isprave je. Uskoro, baka se nagne na drugu stranu, a sestre opet dotrče i isprave je. I tako celi dan.
Uveče dolazi sin kod bake i pita je:
– Mama, kako ti je ovde?
– Joooj, sinko, nije loše, nije… Samo ne daju čoveku ni prdnuti.

Komentari