Provjetravanje

Sedi ženska u autu čekajući zeleno na semaforu.
U traci do nje stane Mujo sa svojim autom.
Gledaju se oni međusobno, pa Mujo počne spuštati prozor.
Ženska sva srećna, očekujući flert s Mujom, počne spuštati svoj prozor.
Mujo se šeretski nasmeši i reče:
– Šta je, i ti prdnula?

Komentari