Duševna bolest

Doktor pita svoju pacijenticu:
-Imate li u svojoj obitelji neki primjer
duševne bolesti?
-Da imamo, muž umišlja da je glavni u kući.

Komentari