Kako biti optimista?

Objašnjava Tito Cigi kako treba da bude optimista. Kaže Tito:
– Znaš kako ja to radim, legnem sa verom i ustanem sa nadom da će sve dobro biti!
A Ciga odgovori kao iz topa:
– *ebote, pa ko spava sa Jovankom?

Komentari