Duplo

Žali se pacijent lekaru:
– Doktore, ja sve vidim duplo!
– Sednite na stolicu.
– Na levu ili desnu?

Komentari