Fićo i ferari

Pokvario se čovjeku fićo i zaustavi ferarija da ga pošlepa.
Vozač ferarija mu kaže:
– Ja se malo zanesem i volim nalo više stisnuti gas pa ti sviraj i blicaj da usporim.
Na jednom semaforu dok su čekali zeleno stade lamburdžini pored njih i izazva ferarija na trku.
Vozač ferarija prihvati i oni se potrkaše.
Kada prođoše pored policajca on se začudi i reče kolegi:
– Jesi li vidio ovo? Trkaju se lamburdžini i ferari, a za njima idu fićo svira i blica da se smaknu!

Komentari