Gdje poslati ženu za predstojeće praznike?

Razgovaraju direktor i šef gdje će poslati svoje žene za predstojeće praznike.
– Ja ću moju da pustim na Havaje!
– A ja moju za Grčku!
Pritom ulazi čuvar i pitaju ga oni gde će poslati svoju ženu.
– Direktore ja nemam para da je posaljem nikud, karaću je sam!

Komentari