Skup sir

Dolazi žena na pijacu i upita staricu koja prodaje mliječne proizode:
– Koliko Vam košta ovaj sir?
Starica joj odgovori:
– 5 KM.
– Au, skup sir – promrmlja žena.
– Nije skup sir, no ste se Vi loše udali! – dobaci joj starica.
🙂

Komentari