Što je rekla Britanska kraljica kad je došla u Sloveniju?

Što je rekla Britanska kraljica kad je došla u Sloveniju?
– Lijepo vam je ovdje, podsjeća me na moj vrt.

Komentari