Sa koje je strane klitoris?

Pita Huso Hasu:
– Haso sa koje je strane klitoris, sa gornje ili sa donje?
Haso odgovara:
– Sa gornje strane! Što bona Huso?
Huso odgovara:
– Izgleda da sam opet lizao hemeroid.

Komentari