Kako se kaže peder na kineskom?

Kako se kaže peder na kineskom?
– Nakitu Najaši.

Komentari