Koja je najgora stvar za jednog šišmiša dok spava?

Koja je najgora stvar za jednog šišmiša dok spava?
– Da dobije proljev!

Komentari