Šta bi sa Titanikom?

Našao crnac vozačku dozvolu na ime Leonardo DiCaprio i počeo se služiti njom. Sutradan ga zaustavi policajac i zatraži mu vozačku.
Crnac izvadi i pokaza. Gleda policajac u njega, pa u vozačku, uze motorolu i nazva centralu:
– Centrala?
– Ovde centrala, slušamo!
– Recite mi, molim vas, je ‘l onaj Titanik izgoreo ili se potopio?

Komentari