Šta je to pijanac?

Mali dečkić pita oca:
– Tata, šta je to pijanac?
– Sine, vidiš li one dve gredice na ogradi? Eto, pijancu se čini da su tamo 4 gredice.
– Ali tata, ja vidim samo jednu gredicu.

Komentari