Hitna

Čak Noris zove telefonom:
– Halo, je li to Hitna?
– Jest!
– Treba li vam pomoć?

Komentari