Manekenka

Ispitivanje u policiji. Pitaju prvu privedenu:
– Jeste vi prostitutka?
– Nisam, ja sam manekenka…
Pitaju drugu:
– Jeste vi prostitutka?
– Nisam, ja sam manekenka…
Pitaju treću:
– A, šta je sa vama, isto manekenka?
– Ne, ja sam prostitutka…
I, jel ima posla?
– A bilo bi, da nema ovih manekenki…

Komentari