Poklon za rođendan

Mužu je rođendan i žena ga pita šta bi želeo kao poklon. Muž će:
– Pušku.
– Ne, puška nikako!
– Ipak, ja bih pušku…
– Rekla sam ti, puška ne!
– Ali ja bih pušku.
– Poslušaj me i odaberi nešto drugo!
– Ipak, ja želim pušku.
– Rekla sam ti, puška nikako! Pa, dobro bre – ko ovde odlučuje, a?!
– Ti. Ali, kad bih imao pušku…

Komentari