Parking

Kasnio čovek na razgovor za novi posao, nigde nije mogao da pronađe mesto za parkiranje.
Vozi se on tako okolo, ali mesta nigde:
– Bože, ako mi pronađeš mesto za parkiranje, obećavam da ću svake nedelje ići u crkvu i nikad više neću da lažem.
Ubrzo ugleda jedno mesto, pa reče:
– A, nema veze Bože, evo jednog mesta.

Komentari