Šta ne može kornjača kada se okrene na leđa?

Šta ne može kornjača kada se okrene na leđa?
– Ne može da veruje.

Komentari