Roda

Perica:
– Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
– Naravno, Perice.
Periсa:
– Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!

Komentari