Kako se zove roda na električnom stubu?

Kako se zove roda na električnom stubu?
– Elektroda!

Komentari