Imena kolega imena

Došla tri studenta na ispit kod profesora. Uđe prvi i u indeksu ostavi 500 €:
– “Krasno kolega vidim da ste se puno spremali za ispit, pa ću vam postaviti jedno kratko pitanje ! Koje godine je bačena bomba na Hirošimu ?”
– “1945”, odgovori student
– “Vrlo dobro, vrlo dobro, to je četvorka iz ovog predmeta.”
Nakon toga uđe drugi student, a u indeksu samo 200 €.
– “Hm kolega nadam se da ste se dobro spremali za ispit, pa ću vam postaviti dva diskutabilna pitanja !”
– “Koje godine je bačena bomba na Hirošimu ?”
– “1945”, odgovori student
– “Koliko je ljudi poginulo?”
– “Oko 8000”
– “Dobro je kolega dobro, za dvojku!”
Napokon uđe i treći prazna indeksa:
– “Uh, uh! Kolega sumnjam da će proći, ali ću vam postaviti par diskutabilnih pitanja! Koje godine je bačena bomba na Hirošimu ?”
– “1945”, odgovori student
– “Koliko je ljudi poginulo?”
– “Oko 8000”
– “Imena kolega, imena!!!”

Komentari