Koliko koji može ponijeti lubenica

Sastali se Slovenac, Crnogorac i Bosanac i raspravljaju o tome koliko koji može ponijeti lubenica odjedamput.
Kaže Slovenac: “Ja mogu dvije, jednu u desnu a drugu u lijevu ruku”
Kaze Crnogorac: “Ja mogu tri odjedamput”.
Na to ce Bosanac: “Ajde ne budali, kako tri odjedamput?”
Crnogorac odgovara: “Jednu u desnu, drugu u lijevu ruku i trecu nabijem na ku*ac”.
Kaže Bosanac: “Ja mogu pet”
Odgovara mu Crnogorac: “Nemoguce, pa tolko nemogu ni ja”
Kaze Bosanac: “Jednu u lijevu, drugu u desnu ruku, a tebe Crnogorac nabijem na ku*ac !!

Komentari