Es-a-de

Živjeli Mujo i Fata u New York-u i trebali da dobiju sina pa počeli da se dogovaraju oko imena. Mujo predlaže Aldin, Enver, Alija, ali ne nađoše zajednočki jezik…
Zatim fata predloži neka se zove Amerika…
Na to će Mujo đe ba dase zove Amerika pa to uopšte nije muslimansko ime???
Fata: Pa uvjek ga možemo zvati Esade (eS-A-De)

Komentari