Kako se ova ženska stvar kaže na francuski?

Poslije dužeg boravka u Francuskoj Mika se vratio u svoju Cigan-mahalu i zadovoljno se baškari u krevetu sa ženom poslije dobrog seksa.
– Jel’ bre, Miko, kako se ova ženska stvar kaže na francuski? – upita ga žena.
– Moni.
– A kad je malo veća?
– Monika.
– A kad je velika k’o moja?
– Harmonika, mindžu ti jebem ciganjsku!

Komentari