Priča sama sa sobom

– Je li kume, a šta radi kuma?
– Priča sama sa sobom, ali to ne primećuje.
– Kako ne primećuje?
– Misli da je ja slušam!

Komentari