Kako se zove kula u Parizu?

– Sine, ajde malo uči, ostavi taj telefon.
– Ali, mama, znam sve.
– Kako se zove kula u Parizu?
– Ajfonova kula!

Komentari