Kako bosanac naručuje “dva čaja u sobu 222”?

Kako bosanac naručuje “dva čaja u sobu 222”?
– Tu ti tu rum tu tu tu!

Komentari