Slijepac i turpija

Pipao slijepac turpiju nekih pet minuta, a onda je, sav bijesan, bacio i rekao:
– U životu ništa gluplje nisam pročitao!

Komentari