Poslednja želja

Upravitelj zatvora prilazi zatvoreniku osuđenom na električnu stolicu.
– Imate li posljednju želju? – upita ga.
– Da, držite me, molim vas, za ruku.

Komentari