Kako Crnogorac skida kile?

Kako Crnogorac skida kile?
Gleda atletiku.

Komentari