TV servis

– Halo, je l‘ to TV servis?
– Da.
– Slike nema, ton ima. Šta li može biti?
– Može biti radio!

Komentari