Zauvek mladi u svojim očima

Sedela sam u čekaonici kod zubara, pa sam primetila i diplomu zubara i poznato mi ime i prezime.
On je išao u moje odeljenje i bila sam totalno luda za njim.
Međutim, kad sam došla na red i videla ga, kao da to nije bio on, već neki sedi deda izboranog lica s debelim naočarima.
Ipak, kad sam sela u stolicu, nisam mogla da izdržim i pitala sam ga:
– Da li sta Vi išli u gimnaziju?
– Jesam, maturirao sam 1984. godine, otkud znate?
– Pa, bili ste u mom odeljenju – odgovorila sam ushićeno.
Onda me je taj odvratni sedi, ćoravi, izborani deda pitao:
– A šta ste predavali?

Komentari