Optuženi i sudija

Udvara se Mujo devojci:
– Ja sam sanj'o kako sam ja optuženi, a ti sudija.
Optužili su me da sam ukrao kokoške i jaja.
Ti si me za kokoške osudila, a za jaja pomilovala…

Komentari