Napuko grob

Priča muž:
– Bio sam kod punice na grobu.
– Spomenik je malo ispucao.
– Izgleda mi da je viještica pokušala da izađe!

Komentari