Muško ženski razgovori

Žena kaže:
– Tu je takav nered!
– Daj, to moramo pospremiti nas dvoje.
– Tvoje stvari leže na podu i ako ih ne operemo odmah, sutra ćeš biti bez odjeće.
A evo što je muškarac čuo:
– Bla bla bla bla daj
– Bla bla bla nas dvoje
– Bla bla bla bla na podu
– Bla bla bla odmah
– Bla bla bla bla bez odjeće.

Komentari