Bolesni Perica

– Halo, da li je to razredni starešina V-3?
– Da, ja sam!
– Telefoniram Vam da kažem da Perica danas neće doći u školu, bolestan je.
– A ko telefonira?
– Pa moj tata!

Komentari