Kako policajac ubija ribicu?

Kako policajac ubija ribicu?
Utopi je!

Komentari