Silovanje

Sudija pita Fatu:
– Fato, uporno tvrdite da Vas je Suljo silovao stojećke, a Vi ste od njega viši za glavu. Kako je to moguće?!
– Pa, gospon sudac, ja sam malo čučnula.

Komentari